SLOVKOREKT – úvod

Spoločnosť Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. je firma s činnosťou zameranou na oblasť údržby, opráv a obnovy povrchov dialníc, ciest, mestkých komunikácii a cestného príslušenstva.

Spoločnosť s cieľom dosiahnuť spokojnosť

zákazníka vyššou kvalitou vlastných činností,
zaviedla systém manažérstva kvality

ISO certifikát - SLOVKOREKT

ISO certifikát – SLOVKOREKT

-od roku 1999 podľa
EN STN ISO 9002:1994

-od roku 2002 podľa
EN STN ISO 9001:2000

-od roku 2011 podľa
EN STN ISO 9001:2008

Spolupracujeme s významnými svetovými
firmami a spoločnosťami za účelom dosiahnutia
svetových parametrov v týchto technológiách.

Medzi našich obchodných partnerov patria :

AKZO NOBEL  Stockholm, Švédsko – emulgátory pre prípravu asfaltových emulzií
CHEMATEX Malmö, Švédsko – modifikátory pre prípravu asfaltových emulzií
SCAN ROAD Waco, U.S.A. – stroje a zariadenia pre pokládku mikrokobercov

Ďalej spolupracujeme a sme riadnym členom :

SCS – Slovenská cestná spoločnosť

SAAV – SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE ASFALTOVÉ VOZOVKY